Psi-Sprendimai specialistai teikia šias paslaugas:

Privatiems asmenims:

 • Psichologinis konsultavimas (Suaugusiųjų; Vaikų;)
 • Karjeros planavimas (Įsidarbinimo įgūdžių ugdymas; Pasitikėjimo savo jėgomis ugdymas;)

Verslui:

 • Interaktyvios paskaitos (Streso valdymas, derybų praktikumas
 • Komandos formavimas;
 • Psichologinio klimato gerinimas (atliekamas psichologinio tyrimo vertinimas, analizė, ataskaitos, gerinimo plano parengimas ir įgyvendinimas)

Teisės psichologo paslaugos:

 • Teisės psichologai padeda suformuoti klausimus ekspertams/specialistams pagal bylos medžiagą;
 • Teismo psichologinių išvadų rašymas Baudžiamojo, Civilinio, Administracinio proceso bylose;
 • Teisinio proceso dalyvio psichologinis įvertinimas;
 • Dalyvauti apklausiant nukentėjusiuosius/kaltinamuosius, siekiant išvengti šališkų parodymų ar poveikio liudytojui;
 • Tėvų vertinimas sprendžiant vaikų gyvenamosios vietos nustatymo klausimą;
 • Dalyvavimas teismo posėdžiuose, kaip specialistai, atsakant į psichologijos tematikos klausimus.